Het bestuur van Stichting Het Schepenhuis

Het dagelijks bestuur van het Schepenhuis wordt gevormd door:

  • Mia Sevriens:              Voorzitter / Secretaris
  • Joop van Cuijk:           Penningmeester

 

In samenwerking met de Heemkundekring, VVV en de Gemeente Cranendonck wordt gezocht naar een toekomstige volledige invulling van het Schepenhuis.