Het bestuur van Stichting Het Schepenhuis

Het dagelijks bestuur van het Schepenhuis wordt gevormd door:

  • Marijn Mommers:      Bestuursvoorzitter
  • Mia Sevriens:              Secretaris
  • Joop van Cuijk:           Penningmeester

 

In samenwerking met de Heemkundekring, VVV en de Gemeente Cranendonck wordt gezocht naar een toekomstige volledige invulling van het Schepenhuis.

 

ANBI-status

Stichting het Schepenhuis heeft een ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Met ingang van 07 april 2010 heeft de Belastingdienst "Stichting Het Schepenhuis" aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling".
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.