Over het Schepenhuis

Het Schepenhuis, het oude raadhuis in Budel (1771 - 1773) is een Rijksmonument, cultureel erfgoed dat is omgebouwd tot een bezoekerscentrum van Cranendonck. 

Het beheer is in handen van de exploitatiestichting 'Het Schepenhuis van Cranendonck'. 

Op deze manier is het historische gebouw veiliggesteld voor de gemeenschap van Cranendonck.

 

Toekomst

De afgelopen maanden hebben drie vrijwilligersorganisaties in de gemeente Cranendonck elkaar gevonden rond het historisch Schepenhuis aan de Markt te Budel. De Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, Heemkundekring "De Baronie van Cranendonck" en VVV Cranendonck hebben de bedoeling samen het gebouw te gebruiken. In samenwerking met de eigenaar van het gebouw (gemeente Cranendonck) worden de mogelijkheden om tot een invulling van het rijksmonument te komen verkend. Ook de Budelse bevolking vragen we nadrukkelijk mee na te denken over een duurzame bestemming voor het karakteristieke gebouw. Geef daarom nu je mening.

 

"Merret"

De drie samenwerkende prtijen hebben de naam "De Merret" (Buuls voor De Markt) voor hun organisatie in oprichting gekozen. Die naam verwijst niet alleen naar de plaats van het schepenhuis, maar ook naar het begrip ontmoeting. De organisatie kijkt namelijk verder dan het gebouw alleen en ziet dat als onderdeel van de gemeenschap.

De Merret wil in de toekomst activiteiten voor de gemeenschap in Cranendonck ondersteunen en ontwikkelen. En wel op het gebied van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, lokale historie en cultuur, alsmede toerisme en recreatie. Daarnaast zet zij zich mede in voor de exploitatie en het behoud van het monumentale Schepenhuis in Budel.